دوفصلنامه  "سواد تربیتی  معلم"  با مجوز شماره  600/1393/50000/ د  مورخ 1399/2/16 در شواری تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است.

 

فراخوان ارسال مقاله (شماره نخست)

 

به اطلاع می رساند دو فصلنامه علمی تخصصی " سواد تربیتی معلم"  برای شماره اول خود آماده دریافت مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم است.

 

محورهای پذیرش مقالات:

 • سواد تربیتی معلم و دانشِ موضوعی ­آموزشگری
 • سواد تربیتی معلم و شایستگی حرفه ­ای
 • سواد تربیتی معلم و بالندگی حرفه­ ای
 • سواد تربیتی معلم و شایستگی­ اجتماعی - عاطفی
 • سواد تربیتی معلم و وشایستگی­ اخلاقی – معنوی
 • سواد تربیتی معلم و شایستگی فناوری
 • سواد تربیتی معلم و شایستگی پژوهشی
 • سواد تربیتی معلم و هویت حرفه ­ای معلم
 • سواد تربیتی معلم مبانی نظری و فلسفی
 • سواد تربیتی معلم و روش­ ها و فنون تدریس
 • سواد تربیتی معلم و مدیریت کلاس
 • سواد تربیتی معلم و نگرش شغلی
 • سواد تربیتی معلم و سرمایه روانشناختی
 • سواد تربیتی معلم و برنامه درسی